Rozpočtová opatření - únor 2023                  Rozpočtová opatření – únor 2023

  •         Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0128/23-R zveřejněného na internetových stránkách MČ     Praha 7
  •          V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu