Rozpočtová opatření - leden 2023Rozpočtová opatření – leden 2023

  • Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0070/23-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
  • V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu