Informace o výsledcích kontrol za rok 2022 - Odbor živnostenskýMěstská část Praha 7, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených pracovníky kontrolního oddělení v roce 2022.