Výzva - oznámení výběrového řízení - Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletržní 33)Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (dle Usnesení Rady MČ P7 č. 0831/18-R ze dne 27. 11. 2018) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je kompletní rekonstrukce stávajících nebytových prostor a vytvoření nových prostor pro dětskou skupinu pro 12 dětí vč. zázemí a gastrovybavení. Nebytové prostory se nachází v bytovém domě č. p 505, k. ú. Holešovice, obec Praha, na adrese Veletržní 33, 170 00 Praha 7.