Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Obratiště tram VýstavištěOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Obratiště tram Výstaviště

 

Platnost dopravního značení: 16.1. – 27.1.2023