Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci DobrovskéhoOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobrovského

 

Platnost dopravního značení: 20.12.20022