Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-020-2022 - pronájem nebytové jednotky č. 1481/101 v domě č.p. 1481, Dělnická 71Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-020-2022 

Pronájem nebytové jednotky č. 1481/101 v domě č.p. 1481, Dělnická 71, v k.ú. Holešovice, o velikosti 278,20 m², v 1. NP, v 1. PP a v 2. PP, s preferovaným účelem užívání jako restaurace na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 69.550,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 3.000,- Kč/m2/rok).

Podmínky soutěže: dle Pravidel MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže, schválených usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0845/18 – R ze dne 27.11.2018, dostupných na: https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/nebytove-prostory/pronajmy/.

Prohlídka: zajištěna správní firmou 7U s.r.o., pí. Virághová, tel.: 774 644 447

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 3.000,- Kč na účet č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 542220