Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - „UNIQ TESLA - Rekonstrukce objektu na pozemku 965/2“ Praha 7 - Holešovice č.p. 1564, V háji 10Rozhodnutí

Schválení stavebního záměru 

„UNIQ TESLA – Rekonstrukce objektu na pozemku 965/2“ Praha 7 – Holešovice č.p. 1564, V háji 10 (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 961/1, 964, 965/2, 2323, 2324 v katastrálním území Holešovice.