Rozhodnutí - stavební úpravy schodiště RD - č.p. 1220 na pozemku parc. č. 832, k.ú. Holešovice, ul. Přístavní 13, Praha 7Rozhodnutí

Stavební úpravy schodiště RD – č.p. 1220 na pozemku parc. č. 832, k.ú. Holešovice, ul. Přístavní 13, Praha 7

Stavba obsahuje:
Stavební úpravy schodiště stávajícího rodinného domu na pozemku parc. č. 832 v k.ú. Holešovice, ve dvorní části u bytového domu č.p. 1220 v k.ú. Holešovice, ul. Přístavní 13 v Praze 7, spočívající v obestavění stávajícího venkovního schodiště.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:
Sylva Hančlová, nar. 14.7.1962, Přístavní 1220/13, 170 00 Praha 7 – Holešovice