Oznámení o výběrovém řízení - do projektu, který se zabývá pomocí sociálně znevýhodněným rodinám formou case managementu a především pilotuje možnosti sociální práce ve školách Prahy 7 na pozici Metodika školských poradenských pracovišť ŠPPOznámení o výběrovém řízení

Do projektu, který se zabývá pomocí sociálně znevýhodněným rodinám formou case managementu a především pilotuje možnosti sociální práce ve školách Prahy 7 na pozici Metodika školských poradenských pracovišť ŠPP

 

Náplň práce:
– spolupráce na zefektivnění ŠPP na všech ZŠ Prahy 7
-optimalizace procesů nastavení fungování jednotlivých ŠPP včetně jejich spolupráce s externími subjekty (OSPOD, PPP apod.) dle potřeby
– analýza relevantní dokumentace řešené problematiky
– vymezení/definice kompetence jednotlivých pozic v ŠPP
– sledování kvality poskytovaných aktivit se zpětnou vazbu pracovníkům přímé práce
– zajištění sběru příkladů dobré praxe
– spolupráce s vedením úřadu MČ P7
– spolupráce na tvorbě metodických dokumentů projektu
– spolupráce na implementaci aktivit do struktur úřadu
– komunikace s evaluátorem, metodikem a dalšími členy týmu projektu dle potřeby