Oznámení o výběrovém řízení - Sociálního pedagoga – Odbor vzdělávání a projektového řízeníOznámení o výběrovém řízení

Sociálního pedagoga – Odbor vzdělávání a projektového řízení

 

Náplň práce:
– řešení sociální situace žáků a jejího negativního dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků
– vyhodnocení školní docházku žáků a rodinnou situaci
– Individuální práce s rodiči, pedagogy, kurátory
– monitoring problematických případů a dodržování výchovných opatření, která byla dohodnuta
– návrh a spolurealizace podpůrných opatření zaměřených na pomoc a podporu žákovi při jeho vzdělávání a společenském rozvoji
– konzultace s pedagogy, jak se nejlépe vypořádat s negativními dopady sociální zanedbanosti
– poradenství rodičům, jak reagovat na tíživou sociální situaci, aby nebránila nejen intelektuálnímu rozvoji žáka