Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Elektrárnou, Dělnická, Přívozní, Osadní, Letohradská x Ovenecká, Františka KřížkaOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Elektrárnou, Dělnická, Přívozní, Osadní, Letohradská x Ovenecká, Františka Křížka

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 15. 12. 2022 do 01. 02. 2023.