Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Průhonu, Praha 7Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Průhonu, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:                                         01. 01. 2023 – 01. 03. 2023 (Etapa 2)
                                                                                         02. 03 2023 – 30. 05. 2023 (Etapa 3)