Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamenická, Praha 7Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamenická, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:                                             17. 12. 2022 – 31. 01. 2023 stavební výtah
                                                                                              17. 12 2022 – 22. 12. 2022 kontejner + WC
                                                                                             02. 01. 2023 – 31. 01. 2023 kontejner + WC