Oznámení a zveřejnění zaměru uzavření dodatku č. 3 Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická  Oznámení a zveřejnění zaměru

uzavření dodatku č. 3 Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická.