Rozhodnutí o umístění stavby - Jankovcova, P7, č. akce 999321, Praha 7 - Holešovice, ul. Jankovcova, U vody, Varhulíkové, Přívozní, U Pergamenky, U Průhonu, U UranieRozhodnutí o umístění stavby 

Jankovcova, P7, č. akce 999321, Praha 7 – Holešovice, ul. Jankovcova, U vody, Varhulíkové, Přívozní, U Pergamenky, U Průhonu, U Uranie,
na pozemcích parc. č. 503 (ostatní plocha), parc. č. 2281/2 (ostatní plocha), parc. č. 2291 (ostatní plocha), parc. č. 2294/1 (ostatní plocha), parc. č. 2297/1 (ostatní plocha), parc. č. 2297/14 (ostatní plocha), parc. č. 2299 (ostatní plocha) v katastrálním území Holešovice, (dále jen stavba).