Oznámení o zahájení stavebního řízení - Instalace fotovoltaického systému na střechu budovy bytového domu U Uranie č.p. 1583 - Praha 7 - Holešovice č.p. 1583, U Uranie 21, 23, 25Oznámení o zahájení stavebního řízení 

Instalace fotovoltaického systému na střechu budovy bytového domu U Uranie č.p. 1583 – Praha 7 – Holešovice č.p. 1583, U Uranie 21, 23, 25 na pozemku parc. č. 708/7 v katastrálním území Holešovice

Stavba obsahuje:
Instalace fotovoltaického systému na střechu stávající budovy. Je zde navrženo celkem 72 ks fotovoltaických modulů. Vyvedení výkonu FVE v rámci vnitřní elektroinstalace je do stávajícího hlavního rozvaděče NN ve stávající rozvodně NN.