Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jateční a KomunardůOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jateční a Komunardů

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 15. 12. 2022 do 01. 02. 2023