Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dělnická 54 (parkoviště Drutěva)Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dělnická 54 (parkoviště Drutěva)

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 01.12.2022 do 30.11.2023