Rozpočtová opatření - listopad 2022                  Rozpočtová opatření – listopad 2022

  •   Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0785/22-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
  •   V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu