Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-019-2022 - pronájem nebytové jednotky č. 1170/102 v domě č.p. 1170, Veverkova 29Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-019-2022

Pronájem nebytové jednotky č. 1170/102 v domě č.p. 1170, Veverkova 29, v k.ú. Holešovice, o velikosti 47,00 m², v 1. PP, s preferovaným účelem užívání jako sklad/ostatní na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 8.225,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.100,- Kč/m2/rok).