Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pplk. SochoraOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pplk. Sochora

 

Platnost dopravního značení: 13.12. – 16.12.2022