Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci SchnirchovaOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Schnirchova

 

Platnost dopravní značení: 02.12. 2022 a 13.01.2023