Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod Havránkou, K Velké skáleOpatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod Havránkou, K Velké skále

Termín stanovení přechodné úpravy provozu:
01.12.2022 – 31.08.2023