Oznámení a zveřejnění záměru - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 04.10.2022, na pronájem nebytové jednotky č. 1394/101, na adrese Františka Křížka 27/1394, Praha 7Oznámení a zveřejnění záměru

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 04.10.2022, na pronájem nebytové jednotky č. 1394/101, na adrese Františka Křížka 27/1394, Praha 7.