Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci OsadníOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Osadní

 

Platnost dopravního značení: 05.12.2022