Dražební vyhláška č. 182 EX 94/22-115 - movité věciDražební vyhláška č. 182 EX 94/22-115 – movité věci

 

Dražební rok se koná 21.12.2022 v 10:15:00 hod. na adrese: byt č. 21 v budově č.p. 404, jež je součástí pozemku parc. číslo 1444 v katastrálním území Holešovice, obec Praha, zapsaného na listu vlastnictví 529 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město, Praha, Katastrální pracoviště Praha