Aukční vyhláška EAS/PHA/48/2022 - U Smaltovny 24, Praha 7Aukční vyhláška EAS/PHA/48/2022 – U Smaltovny 24, Praha 7

 

Termín konání aukce
Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20. 12. 2022 ve 14:00 hod.

Konec elektronické aukce se stanovuje na den 22. 12. 2022 ve 14:00 hod.