Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-017-2022 - pronájem nebytové jednotky č. 231/101 v domě č.p. 231, Malířská 6, Praha 7Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-017-2022

Pronájem nebytové jednotky č. 231/101 v domě č.p. 231, Malířská 6, v k.ú. Bubeneč, o velikosti 46,60 m², v 1. PP, s preferovaným účelem užívání jako kancelář na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 10.485,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.700,- Kč/m2/rok).