Vyhlášení popisu věci - č.j. KRPA-315691/TČ-2016-001178Vyhlášení popisu věci – č.j. KRPA-315691/TČ-2016-001178

Jedná se o následující věci:

– multifunkční zavírací nůž,
– USB disk červené barvy,
– 2x látková pracovní rukavice,
– žlutý plast. smetáček,
– plast. smetáček modrozelené barvy,
– plast. lemovačka v obale.