Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj územíVeřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejné projednání se bude konat dne 7. 12. 2022 od 9:30 hod. na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2


Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/event/2531893/cf9c72322d