Rozpočtová opatření - Srpen 2022Rozpočtová opatření – Srpen 2022

 

– Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0573/22-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
– V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu