Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-017-2022 - Kostelní 8, Praha 7Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-017-2022 – Kostelní 8, Praha 7

 

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 360/109 v domě č.p. 360, Kostelní 8, v k.ú. Holešovice, o velikosti 36,60 m², v 1. PP, s doporučeným účelem užívání jako sklad na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 3.660,-Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.200,- Kč/m²/rok).