Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce , Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce , Praha 7

Platnost dopravního značení 05. 09. 2022 – 09. 09. 2022