Opatření obecné povahy zvláštní užívání místní komunikace Na Výšinách 16 z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy zvláštní užívání místní komunikace Na Výšinách 16 z důvodu zřízení vyhrazeného stání

Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.