Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace U Smaltovny 13, z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy

zvláštní užívání místní komunikace U Smaltovny 13, z důvodu zřízení vyhrazeného stání

 

v místě:         U Smaltovny 13

důvod:          prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování