Veřejná dražební vyhláška - provedení elektronické dražby movitých věcí - Č.j. 220 EX 1975/22-34Veřejná dražební vyhláška – provedení elektronické dražby movitých věcí – Č.j. 220 EX 1975/22-34

dne 27.9.2022 v 9:35 hod.
v místě: Parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Praha – Dubeč