Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Přístavní, Praha 7Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Přístavní, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:                      17.9. 2022 – 18.9. 2022