Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulicích Nad Kazankou, Trojská, Pod lisem, Praha 7 - TrojaOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulicích Nad Kazankou, Trojská, Pod lisem, Praha 7 – Troja

 

Platnost dopravního značení:                              29.8. 2022 – 11.9. 2022