Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Jirečkova 18, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Jirečkova 18, Praha 7

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 20. 09. 2022 trvale, odbornou firmou dle klimatických podmínek. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.