Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod drahou, Praha 7Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod drahou, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:             12.9. 2022 – 21.9. 2022