Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území městské části Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území městské části Praha 7

spočívající v instalaci dopravního značení B28 + E13 „ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ + datum + čas“ nebo IZ8a (zóna s dopravním omezením) a IZ8b (konec zóny s dopravním omezením) na místních komunikacích II. – IV. třídy na území městské části Praha 7, dle odsouhlaseného seznamu a mapových příloh. DZ E13 mohou být (kromě časového údaje) v případě potřeby doplněny textem „PLATÍ I PRO CHODNÍK“ resp. „PLATÍ I PRO ZÁLIV“.