Veřejná dražební vyhláška - provedení elektronické dražby movitých věcí - Č.j. 220 EX 1632/22-44Veřejná dražební vyhláška – provedení elektronické dražby movitých věcí – Č.j. 220 EX 1632/22-44

dne 27.9.2022 v 8:30 hod.
v místě: Parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Praha – Dubeč