Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby - Č.j. 212 ED 42/22-4Dražební vyhláška – provedení elektronické dražby – Č.j. 212 ED 42/22-4

První dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.e-drazby.cz.
Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den: 20.09.2022 v 10.00 hodin. Od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.