Opatření obecné povahy zvláštní užívání místní komunikace Heřmanova 52 z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy zvláštní užívání místní komunikace Heřmanova 52 z důvodu zřízení vyhrazeného stání

Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace