Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - „Nad Královskou oborou x Čechova, Praha 7 - úprava křižovatkyOznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti – „Nad Královskou oborou x Čechova, Praha 7 – úprava křižovatky

Stavební úprava stávající komunikace na pozemku parc. č. 2018 a 2021 v k.ú.
Bubeneč, křižovatka ulic Nad Královskou oborou a Čechova v Praze 7, prováděná za
účelem zklidnění automobilové dopravy a s tím spojené bezpečnosti chodců v daném
místě. Navrženým uspořádáním křižovatky a vysazením chodníkových ploch dochází
také k navýšení kapacity parkovacích stání.