Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci u Průhonu před domem č. 44 a 52 , Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci u Průhonu před domem č. 44 a 52 , Praha 7

Platnost dopravního značení 22. 8. – 31. 8. 2022