Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka Křížka , Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka Křížka , Praha 7

Platnost dopravního značení 01. 09. – 17. 09. 2022