Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V Háji , Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V Háji , Praha 7

Platnost dopravního značení 25. 08. 2022