Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace U Smaltovny 26, z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace U Smaltovny 26, z důvodu zřízení vyhrazeného stání

 

v místě:             U Smaltovny 26

důvod:               prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování